Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Byggprojekt NKH Membrananläggning

Himmerfjärdsverket planerar för ombyggnad för att möta tuffare reningskrav. För att säkerställa hög reningsnivå på vattnet vi släpper ut i Östersjön planerar vi en omfattande ombyggnation av Himmerfjärdsverket

Verket tar idag emot ca 120 000 m3 avloppsvatten varje dag. Verket är en högteknologisk anläggning som klarar dagens krav på effektiv rening men naturen och kommande generationer ställer högre krav på bättre rening av avloppsvattnet därför planeras en omfattande ombyggnad av anläggningen för att klara dessa krav.

Himmerfjärden är ett av världens mest undersökta vattenområden. Forskningen har pågått före det att Himmerfjärdsverket startades. Det arbetet fortsätter och skall så göra så att vi vet hur vi skall rena för att nå bästa möjliga miljönytta. Idag vet vi betydligt mer om Östersjöns och skärgårdens komplicerade ekosystem, mycket tack vare den forskning som Stockholms universitet och Askölaboratoriet bedriver i samarbete med Syvab.

Den planerade nya anläggningen beräknas stå klar 2026. Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska även den nya anläggningen vara robust och flexibelt. Målsättningen är att anläggningen inte ska öka energiförbrukningen samt kunna minska behovet av insatskemikalier.

Broschyr - Att spola rätt är lätt!

I vår broschyr "Spola rätt är lätt" finns massor med bra tips för hur du kan hjälpa Östersjön.

Läs broschyr

Vikfolder - Himmerfjärdsverket möter tuffare reningskrav

I vår vikfolder "Himmerfjärdsverket möter tuffare reningskrav" kan du läsa mer om projektet.

Läs vikfolder

Tips!

droppe

Du använder ca 140 liter vatten varje dag. Var sparsam med vattnet, låt t.ex inte kranen stå och rinna om du inte använder vattnet.