Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Vår historia

Syvabs historia startade redan 1963 när en kommitté tillsätts för att samordna och planera det regionala avloppet i sydvästra Storstockholm och Södertälje. Kommitténs uppgift var även att utreda vattenförsörjningen inom sydvästra Storstockholm. En regional lösning av avloppsfrågan var betydelsefullt för att skydda Stockholm stads vattentäkter vid Mälaren.

Ett år senare beslöt kommunfullmäktige Botkyrka, Grödinge och Salem samt stadsfullmäktige Stockholm och Södertälje att bilda ett gemensamt aktiebolag över kommungränserna. Aktiebolaget skulle fortsätta det arbete som kommittén drivit. Planen var att redan ta ett existerande bolag i Stockholm stads ägo.

Den 12 oktober 1964 ombildades Aktiebolaget Puppan till Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag (SYVAB). Bolagets aktiekapital ökade till 100 000 kronor, där de fem kommunerna tecknade 20 000 kronor vardera.

Sedan dess har flera av kommunerna både slagits ihop och gått isär. Den 1 januari 1971 slog Grödinge samman med Botkyrka kommun. Vid samma tidpunkt blev Huddinge delägare i bolaget. Den 1 januari 1974 sammanslogs Salem med Botkyrka kommun. Botkyrka sålde därför aktier för 5 000 kronor till var och en av de övriga bolagskommunerna, det vill säga Huddinge, Stockholm och Södertälje. Den 1 januari 1983 delades åter Botkyrka kommun i Salem och Botkyrka. Då sålde Huddinge, Stockholm och Södertälje sålde aktier för 5 000 kronor vardera till Salem. Samtliga av bolagskommunerna äger därmed aktier för 20 000 kronor i bolaget, dvs en femtedel av aktiekapitalet. Dessa ändringar i bolagsordningen antogs vid ordinarie bolagsstämma den 3 juni 1983.

Den 28 maj 1996 övergick Stockholms stads aktier till Stockholm Vatten AB. Vid hopslagningen av Huddinge Vatten AB och Stockholm Vatten AB övergick Huddinges aktier till Stockholm Vatten AB den 1 januari 1997.

Vid bolagsstämman den 11 juni 1999 antogs ny bolagsordning på grund av en ny lag. Samma år delades Södertälje upp i Nykvarn och Södertälje. Vid bolagsstämman den 5 juni 2000 antogs därför en ny bolagsordning och det blir möjligt att teckna 20 nya aktier i företaget. Efter att gamla och nya aktier delats upp äger Botkyrka, Nykvarn, Salem och Södertälje 20 aktier vardera. Stockholm och Huddinge äger 40 aktier genom Stockholm Vatten AB. 

Den 9 juni 2006 antogs ny bolagsordning p g a ändring i aktiebolagslagen. Drygt ett år senare övergick Södertälje kommuns aktier till Telge i Södertälje AB.

Den 1 maj 2007 övergick aktierna från moderbolaget Stockholm Vatten AB till dotterbolaget Stockholm Vatten VA AB. Tio år senare går bolagen ihop och aktierna gick åter till moderbolaget Stockholm Vatten AB.

Den 10 oktober 2023 byter bolaget namn från Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag - SYVAB till Syvab AB.

Författningar

Avtal rörande regional avloppsanläggning för sydvästra storstockholmsregionen (grundavtalet), Kfs 1967 32 samt ändring och tilläggsavtal Kfs 1971 39, Utl 1983 161.

Avtal om anslutning av delar av Huddinge kommun till avloppsanläggning för sydvästra stockholmsregionen (Himmerfjärdsanläggningen) Kfs 1970 77.

Avtal om anslutning av Eolshälls reningsverk till Syvabs reningsanläggning vid Himmerfjärden Utlåtande 1982 144.

Himmerfjärdsverket

Vill du läsa mer om arbetet som sker på Himmerfjärdsverket? 

Läs mer

Vill du följa vår utveckling?

Klicka nedan för att läsa våra årsberättelser.

Läs mer

Vill du följa vårt miljöarbete?

Klicka nedan för att läsa våra miljörapporter.

Läs mer

Tips!

Det är lätt att göra rätt! Följ bara våra smarta tips. Verket är gjort för att ta emot toapapper, kiss och bajs.

Exempel på sånt vi inte kan ta hand om:

Tops
Våtservetter
Sminkpads
Bindor
Tandtråd
Hårtrassel
Snuspåsar
Cigaretter