Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Upphandlingar

Förfrågningsunderlag och bilagor till samtliga upphandlingar finns publicerade på Mercell TendSign. För att komma in i Mercell TendSign behöver man som leverantör ett "leverantörskonto" hos dem. Detta är kostnadsfritt. Har man några problem med detta kontakta dem på telefon 010-14 13 300.

Vi upphandlar inget för närvarande.

Anbudshandlingar

Anbudshandlingar och anbudstider finns tillgängliga hos Mercell TendSign.
Alla frågor gällande upphandlingen hanteras via Mercell TendSign fråga/svar

Mercell Tendsign

Som anbudslämnare finns gratis programvara att ladda ned från Mercell TendSign. Ny länk för att lämna anbud

Mercell Tendsign