Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Upphandlingar

Förfrågningsunderlag och bilagor till samtliga upphandlingar finns publicerade på Mercell TendSign. För att komma in i Mercell TendSign behöver man som leverantör ett "leverantörskonto" hos dem. Detta är kostnadsfritt. Har man några problem med detta kontakta dem på telefon 010-14 13 300.

Vi upphandlar inget för närvarande.

Anbudshandlingar

Anbudshandlingar och anbudstider finns tillgängliga hos Mercell TendSign.
Alla frågor gällande upphandlingen hanteras via Mercell TendSign fråga/svar

Mercell Tendsign

Som anbudslämnare finns gratis programvara att ladda ned från Mercell TendSign. Ny länk för att lämna anbud

Mercell Tendsign

 

Vi genomför även upphandlingar via Adda. Ett företag inom SKR.

Adda