Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Syvabs styrelse

Syvabs styrelse består av politiska representanter invalda från våra ägarkommuner, Botkyrka-, Nykvarn-, och Salems kommun och av Stockholm Stad genom Stockholm Vatten AB samt av Södertälje kommun genom Telge i Södertälje AB.

I styrelsen sitter åtta ledamöter och åtta suppleanter samt fyra arbetstagarrepresentanter (fackliga representanter).
Styrelsen håller fyra ordinarie möten per år.

Styrelsemedlemmar

Vakant Botkyrka, ordförande
Boel Godner (S) Södertälje, första vice ordförande
Lennart Kalderén (M) Salem, andra vice ordförande

Anders Fredin (M) Botkyrka, ledamot
Jan Brolund (NP) Nykvarn, ledamot
Maria Antonsson (MP) Stockholm, ledamot
Kjell Bertilsson (S) Stockholm, ledamot
Alexander Rosenberg (M) Södertälje, ledamot

Lars Gösta Almgren (TUP) Botkyrka, suppleant
Stefan Dayne (KD) Botkyrka, suppleant
Peter Olsson (M) Nykvarn, suppleant
Arne Närström (S) Salem, suppleant
Love Bergström (M) Stockholm, suppleant
Rose-Marie Rooth (V), Stockholm, suppleant
Nasif Kasarji (S) Södertälje, suppleant
David Winerdal (KD) Södertälje, suppleant

Pär Klockar, ordinarie arbetstagarrepresentant (Vision)
Elin Åfeldt, ordinarie arbetstagarrepresentant 
(Ledarna / Naturvetarna / Sv.Ingenjörer)
Hans Haglund, suppleant arbetstagarrepresentant (Vision)
Kenneth Öhman, suppleant arbetstagarrepresentant
(Ledarna / Naturvetarna / Sv.Ingenjörer)

Patrik Zettergren, ordinarie, auktoriserad revisor
Magnus Wennlöf, suppleant, auktoriserad revisor

Håkan Tornesque (S) Nykvarn, lekmannarevisor
Michael Santesson (MP) Stockholm, lekmannarevisor
Erik Andersson (S) Södertälje, lekmannarevisor
Elisabeth Jacobs (M) Salem, lekmannarevisorssuppleant
Lana Issakainen (SD) Botkyrka, lekmannarevisorssuppleant

Sara Söhr, Verkställande direktör

Nästa styrelsemöte

Datum: 8 juni 2023
Tid: 10.30
Plats: Himmerfjärdsverket

Styrelsehandlingar

Årsstämma
Datum: 8 juni 2023
Tid: 09:30
Plats: Himmerfjärdsverket

Senaste protokollet

Vill du ta del av de senaste styrelsemötesprotokollet? Under Publikationer & Media hittar du alla viktiga dokument och publikationer.

Publikationer & Media

sara_sohr
m_contact
Marianne Forsell

Kommunikationsansvarig

08 410 776 00

info@syvab.se