Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Syvabs styrelse

Syvabs styrelse består av politiska representanter invalda från våra ägarkommuner, Botkyrka-, Nykvarn-, och Salems kommun och av Stockholm Stad genom Stockholm Vatten AB samt av Södertälje kommun genom Telge i Södertälje AB.

I styrelsen sitter åtta ledamöter och åtta suppleanter samt två arbetstagarrepresentanter (fackliga representanter).
Styrelsen håller fyra ordinarie möten per år.

Styrelsemedlemmar

Stina Lundgren (M), Botkyrka, ordförande
Boel Godner (S) Södertälje, första vice ordförande
Jan Brolund (NP) Nykvarn, andra vice ordförande

Emanuel Ksiazkiewicz (S)) Botkyrka, ledamot
Lennart Kalderén (M) Salem, ledamot
Maria Antonsson (MP) Stockholm, ledamot
Love Bergström (M) Stockholm, ledamot
Andreas Birgersson (SD) Södertälje, ledamot

Lars Gösta Almgren (TUP) Botkyrka, suppleant
Stefan Dayne (KD) Botkyrka, suppleant
Anders Önbäck (S) Nykvarn, suppleant
Arne Närström (S) Salem, suppleant
Henrik Juhlin (C ) Stockholm, suppleant
Anna Cederschiöld (M) Stockholm, suppleant
Joakim Granberg (RP) Södertälje, suppleant
Alexander Rosenberg (M) Södertälje, suppleant

Pär Klockar, ordinarie arbetstagarrepresentant (Vision)
Hans Haglund, suppleant arbetstagarrepresentant (Vision)

Patrik Zettergren, ordinarie, auktoriserad revisor
Magnus Wennlöf, suppleant, auktoriserad revisor

Folke Olsson (VP) Botkyrka, lekmannarevisor
Thomas Bengtsson (MP) Stockholm, lekmannarevisor
Erik Andersson (S) Södertälje, lekmannarevisor
Rolf Pettersson (M) Nykvarn, lekmannarevisorssuppleant
Elisabeth Jacobs (M) Salem, lekmannarevisorssuppleant

Sara Söhr, Verkställande direktör

Kommande styrelsemöten

Datum: 28 mars 2024 kl 9.30
Datum: 13 juni 2024 kl 10.30

Plats: Himmerfjärdsverket

Styrelsehandlingar

Årsstämma
Datum: 13 juni 2024 kl  09.30

Plats: Himmerfjärdsverket

Senaste protokollet

Vill du ta del av de senaste styrelsemötesprotokollet? Under Publikationer & Media hittar du alla viktiga dokument och publikationer.

Publikationer & Media

sara_sohr
m_contact
Marianne Forsell

Kommunikationsansvarig

08 410 776 00

info@syvab.se