Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Tillskottsvatten orsakar problem

Enligt Resultatrapport för VASS Drift 2021 så hanterade reningsverken väsentligt mycket mer vatten än den mängd dricksvatten som levererades och skillnaden är spillvatten/tillskottsvatten. För att förstå vilka problem det kan orsaka för exempelvis reningsverk har SSTT ställt några frågor till oss.

Läs hela artikeln på SSTT:s hemsida: Tillskottsvatten orsakar problem - SSTT

Himmerfjärdens reningsverk Bild: Syvab