Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Syvab är en del av en klimatneutral VA-bransch 2030

Syvab har anslutit sig till Svenskt Vattens branschgemensamma initiativet för en klimatneutral VA-bransch 2030.

Klimatneutral VA-bransch är ett gemensamt initiativ för att minska klimatavtrycket från kärnverksamheten. Tillsammans kan vi bidra till att nå både nationella och internationella klimatmål.

Klimatförändringarna ställer stora krav på anpassning av VA-organisationernas verksamhet. Men VA-verksamheterna måste också själva åstadkomma ett minskat klimatavtryck. Målet är att den gemensamma klimatpåverkan från VA-organisationernas drift ska vara netto-noll till 2030. Målet är utformat i linje med de mål som många VA-organisationer redan satt, liksom med Agenda 2030.

Läs mer om initiativet på Svenskt Vattens hemsida: Kilmatneutral VA 2030  

Syvabs hållbarhetsarbete

Vi har redan påbörjat arbetet då vi aktivt arbetar för ett minska enerig- och kemikalieförbrukningen när vi producerar renat avloppsvatten, samt strävar mot att ha en helt fossilfri fordonsflotta år 2025.