Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Svealands kustvattenvårdsförbunds årsrapport 2021

Nu har årets rapport släppts som redogör för hur vattnet mår längs med svealandskusten. Denna gång med fokus på bland annat kvaliteten på kustvattnet. Kraftiga regn i maj och hög värme i juni och juli satte avtryck i mätningarna 2021. I juli var vattentemperaturen hög ner till ovanligt stora djup.Vattnets temperatur- och saltskiktning var också ovanligt kraftig. Det kan ha bidragit till ovanligt låga syrehalter i delar av vattenmassan. Årets redovisning av tillståndet fokuserar lite extra på syre.

Rapporten ligger på Svealands kustvattensvårdsförbunds hemsida. Klicka på bilden för att komma dit.