Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Himmerfjärden

Himmerfjärden är Syvabs recipient

Himmerfjärdsverket släpper ut det renade avloppsvattnet till Himmerfjärden, 1,6 km söder om reningsverket på 25 meters djup. Himmerfjärden är alltså recipient för det renade avloppsvattnet. 

Sedan 1976 har Stockholms Universitets Institution för Systemekologi regelbundet tagit prover i recipienten enligt ett kontrollprogram som fastställts av Länsstyrelsen i Stockholms län. Att provtagningen lades ut på universitetet berodde på att man hade en fältstation på Askö i Trosa skärgård. 

Åtskilliga forskningsprojekt har bedrivits i Himmerfjärden, varför denna i dag är bland de mest välundersökta vattenområdena i Sverige, med mycket långa mätserier som sträcker sig från 1976 till i dag.

Himmerfjärdens recipientrapporter

Klicka nedan för att läsa Himmerfjärdens recipientrapporter 

Läs mer

Vill du följa vårt miljöarbete?

Klicka nedan för att läsa våra miljörapporter

Våra miljörapporter

Visste du att?

kemikalier

 

Kemikalier såsom färgrester, lösningsmedel och tapetklister som spolas ner hamnar i Östersjön. Lämna istället in dem hos din återvinningscentral.