Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Behandling av personuppgifter

Syvab AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi behandlar. För oss på Syvab är det viktigt att du känner förtroende kring vår behandling av personuppgifter. Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom Syvab sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Den beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Har du frågor kring vårt integritetsskydd är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud, se adress till höger.

Vad är personuppgifter och behandling

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, utgör personuppgifter. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring. 

Kontakt

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Syvab AB, org.nr. 556050-5728.

Om du har frågor rörande hur Syvab behandlar dina personuppgifter, eller vill utöva någon av dina rättigheter, är du välkommen att kontakta Syvabs handläggare på info@syvab.se  eller brevledes på adressen Syvab AB, Himmerfjärdsverket 1, 147 92 Grödinge.

Dataskyddsombud: dataskydd@syvab.se

Tillsynsmyndighet: Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se

Vill du läsa det fullständiga dokumentet, klicka här: Integritet.pdf

Personuppgiftsansvarig

Organisationsnummer
556050-5728

Dataskyddsombud

Har du frågor kontaktar du vårt
dataskyddsombud på dataskydd@syvab.se