Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Företag och industrier

Himmerfjärdsverket är gjort för att ta emot och rena avloppsvattnet från hushåll, det innebär att de verksamheter som vill koppla på sig till vår anläggning får inte släppa på avloppsvatten som är smutsigare än det.  Vi ska rena vattnet från organiska ämnen (BOD), kväve och fosfor. Avloppsvattnet som kommer till vår anläggning får inte innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. Miljögifter och andra oönskade ämnen som släpps ut i avloppet kan skada ledningsnät, reningsverkets processer och slammets kvalitet (läs mer om vårt Revaq-arbete), och kan även innebära arbetsmiljöproblem för Syvabs personal. 

För verksamheter 

För att över huvudtaget få släppa ut avloppsvatten måste företag och industrier uppfylla generella och specifika krav. För att veta vad som gäller exakt för din verksamhet ska du alltid kontakta VA-huvudmannen på din kommun i första hand.

Relevanta sidor hos Svenskt Vatten och Naturskyddsföreningen

Uppströmsarbete och kretslopp 
Farliga ämnen i miljön

Läkemedel i miljön
Mikroplaster i miljön
Revaq certifieringssystem
Kemikaliesvepet

Riktlinjer, direktiv och informationsmaterial

Jobbar du med vattentjänster, råd för mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet? Klicka nedan för att ta del av industrikontroller, direktiv (för bl.a bygglov), policys samt innehållsdeklarationer. Här hittar du även informationsmaterial om uppströmsarbete att dela ut till industrier och hushåll.

Publikationer och informationsmaterial

Rapporter

Vill du läsa miljörapporter, kvartalsrapporter eller andra rapporter? Klicka nedan.

Publikationer & Media