Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Uppströmsarbete

Vi arbetar aktivt med uppströmsarbetet för att få in renare vatten till vårt verk, detta gör vi bla. tillsammans med våra ägarkommuner. Avloppsvattnet som kommer till vår anläggning får inte innehålla miljögifter och massa skräp, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. Miljögifter och andra oönskade ämnen som släpps ut i avloppet kan skada ledningsnät, reningsverkets processer och slammets kvalitet och kan även innebära arbetsmiljöproblem för Syvabs personal. De ämnen som inte bryts ner i avloppsreningsverken fastnar i slammet eller följer med det renade avloppsvattnet ut i recipienten, i vårt fall Himmerfjärden. Därför är det viktigt att alla som är anslutna till det kommunala ledningsnätet hjälps åt att förhindra att miljögifter spolas ut med avloppsvattnet. 

Uppströmsarbete för vattentjänstföretag och verksamheter 

Här hittar du som jobbar med vattentjänster råd för mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhet. Du hittar även informationsmaterial om uppströmsarbete att dela ut till industrier och hushåll. Klicka här för att komma dit

Uppströmsarbete för hushåll 

Vet du om att din deodorant, tandkräm, hårschampo eller träningskläder kan innehålla miljögifter? Här hittar du som konsument handfasta tips och råd för hur du kan bidra i uppströmsarbetet, och på så sätt värna Östersjön. Det är lätt att göra rätt! Kolla in våra tips på vad du kan göra här.

Läs gärna mer om Uppströmsarbetet på vår branschorganisation Svenskt Vatten hemsida – Hur viktigt arbetet är för rent vatten för dagens generation och framtidens! Klicka här för att komma dit

Uppströmsarbete för hushåll

Det är lätt att göra rätt, kolla in våra tips på vad du kan göra! Klicka nedan för att komma dit.

Läs mer

Broschyr - Rent vatten

I vår broschyr "Rent vatten" kan du läsa om hur vattnet renas, hur det är att jobba på Syvab och mycket, mycket mer.

Läs broschyr

Tips!

 Visste du att vi tar emot 1,5 ton skräp varje dag! Det är tidskrävande att ta bort och dessutom kostsamt. Släng istället skräpet i papperskorgen