Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Tunnelsystemen

De största befolkningskoncentrationerna ligger mer än 30 km från Himmerfjärdsverket inom ett stort upptagningsområde. De kommuner som är anslutna till Himmerfjärdsverket är Botkyrka, Salem, Nykvarn, huvuddelen av Södertälje, delar av Huddinge och sydvästra Stockholm.

Tunnlarna går både norrut och mot nordväst i form av ett Y och den totala tunnellängden är ca 55 km. Tunnlarna är utsprängda i urberget, där bergarten nästan uteslutande är granit eller gnejs. På vissa ställen är tunnlarna tätade eller förstärkta med betong. Tunnlarna kan nås via ett flertal transporttunnlar.

Från Skärholmen och Huddinge i nordost och Södertälje i nordväst rinner vattnet med självfall i tunnlarna som lutar en meter per kilometer (en promille).

Vatten från delar av Stockholms kommun måste pumpas 3 km mellan det nedlagda reningsverket i Eolshäll till tunnelgrenen mot Huddinge. Det sker i en tryckledning förlagd i spillvattentunneln.

När tunneln når verket är den belägen 54 meter under markytan. Tunnlarnas tvärsnittsarea varierar med avståndet till verket. På de smalaste ställena, i början av systemet, är de 1,8 m breda och 2,0 m höga. De är störst i slutet och där är de 2,9 m breda och 4,2 m höga. Det beror på att de ska få plats mer vatten i slutet. Om vi måste stänga av verket finns det plats så att vi kan lagra vattnet i fem dagar.

Vattnet från Järna pumpas via en sjöförlagd tryckledning direkt till Himmerfjärdsverket.
 


Upptagningsområde
  

tunnelbild1
Broschyr - Att spola rätt är lätt!

I vår broschyr "Spola rätt är lätt" finns massor med bra tips för hur du kan hjälpa Östersjön.

Läs broschyr

Visste du att?

Vårt tunnelsystem är långt och allt som spolas ner måste transporteras hela vägen till verket. Risken är stor att det fastnar på vägen och orsakar stopp och skador på våra pumpar. Släng skräpet istället i papperskorgen