Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Forskning och utveckling

Forskning är och har alltid varit en naturlig del i Syvabs verksamhet. Forskningen påbörjades till och med innan reningsverket byggdes på 1970-talet. I över 40 år har Stockholms universitet kontinuerligt tagit prover på vattnet i Himmerfjärden utanför Syvabs anläggning. Men det är långt ifrån den enda forskning som har pågått och som pågår vid eller i samarbete med Syvab. Ny kunskap, teknik och analysmetoder gör att forskningen och reningskraven ständigt utvecklas.

Syvab samarbetar med universitet och högskolor och deltar som medfinansiärer i en del forskningsprojekt varav en del försök bedrivs på Himmerfjärdsverket. I andra projekt ingår Syvabs medarbetare som sakkunniga i referensgrupper och/eller som slutanvändare av resultaten.

Broschyr - Rent vatten

I vår broschyr "Rent vatten" kan du läsa om hur vattnet renas, hur det är att jobba på Syvab och mycket, mycket mer.

Läs broschyr

Visste du att?

lastbil_1000

Transporten av en liter flaskvatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.