Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt

Biogas

Den miljövänliga biogasen blir fossilfritt fordonsbränsle

När avloppsvattnet har renats är slammet kvar. Det är rikt på näringsämnen som fosfor och kväve och kan användas som gödningsmedel till åkarna. Men först måste organiskt material brytas ned i lufttäta bioreaktorer. Slammet blandas och rötas tillsammans med annat organiskt material, t.ex. matavfall och fettavfall från restauranger. Syvab tar årligen emot 50 000 ton organiskt material för rötning.

Under rötningen bildas samtidigt koldioxid och metangas. Gasen används bl.a. till uppvärmning av Syvabs lokaler, till drift av vissa stora maskiner i anläggningen  och till att producera fordonsbränsle av. När metangasen renas från koldioxid, svavel, partiklar och fukt kan den användas som fordonsbränsle – ett miljövänligt bränsle till bilar, bussar, lastbilar och maskiner.

Syvab har en uppgraderingsanläggning för fordonsgas, se bild på den överst på den här sidan. Anläggningen producerar 168 000 kg fordonsgas per månad som säljs via ST1 och Gasum. Syvab har ökat produktionen utan att behöva bygga ut anläggningen och arbetar kontinuerligt med att optimera processen. Fordonsgas är ett miljövänligt drivmedel och ett alternativ till bensin och diesel. Biogasen är 90% renare än bensin från koldioxid (CO2).

Fakta om biogas
Vi producerar ca 8 miljoner normalkubikmeter (Nm3) biogas varje år och fördelas enligt följande: 

 • 55 % går till att producera det miljövänliga fordonsbränslet
 • 20% går till att värma upp våra lokaler
 • 25% går till att driva elintensiva maskiner på anläggningen

Biogas är en blandning av vårt slam som bildas när vi renar vattnet och externt organiskt material. Cirka en 1/3 är organiskt material som vi tar emot på anläggning, även kallat substrat.

 • Exempel på externt material som vi får in är matavfall, hushållfetter och fruktrester.
 • Vi får ta emot 50 000 ton externt material varje år
 • Av ca 100 kg matavfall kan vi göra 5,3 Nm3 fordonsbränsle av. Om en bil drar 0,5 Nm3/mil så kan man köra 11 mil på den mängden.

 

 

Fakta om fordonsgas
 • Vi producerar ca 2 miljoner Nm3 fordonsgas varje år.
 • Gasen förs in i stora containrar som rymmer ca 5 000 Nm3.
 • Vår gas köps och distribueras av ST1 och Gasum.
 • Gasflaken körs direkt från oss till tankstationerna, som bla. finns i Botkyrka, Södertälje och Huddinge.
 • Att tanka fordonsgasen är miljösmart då den är lokalt producerat och säljs i närområdena istället för att betala för importerad olja.

 

 

Tips!

 • Att tanka fordonsgas är miljösmart då den är 90 % renare än bensin i koldioxidutsläppet.
 • Med fordonsgas kommer du 10 % längre än med bensin.
 • Lämna ditt matavfall till matåtervinningen så är du med och bidrar till en renare fordonsbränsle!