Kontakta oss X
Besöks/Postadress SYVAB
Himmerfjärdsverket
147 92 GRÖDINGE

Kontakt Tel växel: 08-410 776 00
Telefax: 08-530 270 08
E-post: info@syvab.se
Kontakt
Tillbaka
24 Jun 2024

Svealands kustvattenvårdsförbunds rapport för 2024 är nu här

Svealandskusten ges ut årligen och sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning till Bråviken. Rapporten för år 2024 finns nu som digital utgåva.

Rekordvärmen i världens hav under 2023 avspeglades inte i temperaturerna längs Svealands kust. Hårda vindar under sommaren ledde istället till uppvällning av kallt djupvatten. Trots det syns även här en trend till att vattnet blir allt varmare.

Det framgår av rapporten Svealandskusten 2024. Här redovisas de samlade resultaten av Svealands kustvattenvårdsförbunds omfattande undersökningar av kustvattnen, tillsammans med artiklar från andra aktörer i regionen.

Vill man läsa rapporten ligger den här: (Svealands Kustvattenvårdsförbund) (skvvf.se)