Styrelsen

Syvabs styrelse består av

6 st ledamöter, vilket alla är politiker.
6 st suppleanter, vilket alla är politiker.
4 st arbetstagarrepresentanter, fördelat på 2 st ledamöter och 2 st suppleanter, som valts in av de fackliga organisationerna på företaget.


Styrelsen är invald av Syvabs ägarkommuner. Syvab ägs av Botkyrka-, Nykvarn-, och Salems kommun och av Stockholm Stad genom Stockholm Vatten AB samt av Södertälje kommun genom Telge i Södertälje AB.

Styrelsen håller möten 4 gånger per år.

Syvabs styrelse

De invalda är:

Position Namn Ägare Politiker/Tjänste-
man/Fack.repr. 
Ordförande Boel Godner Södertälje S
Vice ordförande Mats Lindqvist Stockholm MP
Ledamöter Fredrik Olsson Botkyrka  MP
  Göran Nygren Nykvarn M
  Lennart Kalderén Salem M
  Per Ankersjö Stockholm  C
  Pär Klockar Arbetstagarrepresentant  Vision
  Elin Åfeldt Arbetstagarrepresentant  Kommunal/Ledarna/
Naturvetarna/Sv.Ingenjörer/
Unionen
       
Suppleanter   Stefan Dayne  Botkyrka   KD
  Jan Brolund Nykvarn NP
  Arne Närström Salem S
  Kjell Bertilsson Stockholm S
  Kennet Bergh Stockholm M
  Marita Lärnestad  Södertälje M
  Roger Persson Arbetstagarrepresentant  Vision
  Kenneth Öhman Arbetstagarrepresentant Kommunal/Ledarna/
Naturvetarna/Sv.Ingenjörer/
Unionen
       
Auktoriserad revisor Patrik Zettergren (Rev. Fyrtornet)    
Auktoriserad revisorsuppleant Magnus Wennlöf (Rev. Fyrtornet)    
Lekmannarevisor Jan-Olof Rasmusson Botkyrka S
Lekmannarevisor Håkan Apelkrona Stockholm MP
Lekmannarevisorsuppleant Håkan Tornesque Nykvarn S
Lekmannarevisorsuppleant Yvonne Berglund Salem M
Verkställande direktör Carl-Olof Zetterman