Styrelsen

Syvabs styrelse består av

8 st ledamöter och 8 st suppleanter,  samtliga är politiker.
4 st arbetstagarrepresentanter, fördelat på 2 st ledamöter och 2 st suppleanter, som valts in av de fackliga organisationerna på företaget.


Styrelsen är invald av Syvabs ägarkommuner. Syvab ägs av Botkyrka-, Nykvarn-, och Salems kommun och av Stockholm Stad genom Stockholm Vatten AB samt av Södertälje kommun genom Telge i Södertälje AB.

Styrelsen håller möten 4 gånger per år.

Syvabs styrelse

De invalda är:

Position Namn Ägare Politiker/Tjänste-
man/Fack.repr. 
Ordförande Boel Godner Södertälje S
1:a vice ordförande Stefan Dayne Botkyrka KD
2:a vice ordförande Lennart Kalderén Salem M
       
Ledamöter Anders Fredin Botkyrka  M
  Jan Brolund Nykvarn NP
  Maria Antonsson Stockholm MP
  Mikael Amborn Stockholm  V
  Alexander Rosenberg Södertälje M
  Pär Klockar Arbetstagarrepresentant  Vision
  Elin Åfeldt Arbetstagarrepresentant  Kommunal/Ledarna/
Naturvetarna/Sv.Ingenjörer/
Unionen
       
Suppleanter   Lars Gösta Almgren Botkyrka   TUP
  Ebba Östlin Botkyrka S
  Peter Olsson Nykvarn M
  Arne Närström Salem S
  Love Bergström Stockholm M
  Kjell Bertilsson Stockholm S
  Nasif Kasarji Södertälje S
  David Winerdal Södertälje KD
  Hans Haglund Arbetstagarrepresentant  Vision
  Kenneth Öhman Arbetstagarrepresentant Kommunal/Ledarna/
Naturvetarna/Sv.Ingenjörer/
Unionen
       
Auktoriserad revisor Patrik Zettergren (Rev. Fyrtornet)    
Auktoriserad revisorsuppleant Magnus Wennlöf (Rev. Fyrtornet)    
Lekmannarevisor Vakant Botkyrka  
Lekmannarevisor Håkan Tornesque Nykvarn S
Lekmannarevisor Elisabeth Jacobs Salem M
Lekmannarevisorsuppleant Michael Santesson Stockholm MP
Lekmannarevisorsuppleant Vakant Södertälje  
Verkställande direktör Carl-Olof Zetterman