Säkerhetsinformation till allmänheten

Den 1 juli 1999 antog riksdagen Seveso-lagen. Den ställer krav på att anläggningar som hanterar större mängder farliga kemikalier ska ha en hög säkerhetsnivå. I Botkyrka kommun omfattas Syvabs anläggning Himmerfjärdsverket av Seveso-lagen.

Syvab följer Seveso-lagstiftningens lägre krav. Tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund arbetar vi för att begränsa riskerna i verksamheten. Syvab är också skyldig att kontakta Botkyrka kommun och räddningstjänsten om en allvarlig olycka skulle inträffa.

Farliga ämnen

Syvab följer Seveso-lagstiftningens lägre krav och hanterar främst metanol, biogas (metan) och mindre volymer bensin och diesel.

Risker

De två största identifierade riskerna för omgivningen är:

  • att läckage från en tank med flytande innehåll orsakar brand eller explosion
  • att ett gasutsläpp antänds och exploderar


Bedömningen som gjorts är att inga personer utanför området kommer att påverkas.

Förbyggande åtgärder

Himmerfjärdsverket är inhägnat. Allmänheten har inte tillträde och all personal utbildas regelbundet i brand-, miljö- och säkerhetsfrågor.

 

Länk till Sevesoinformation på Södertörns brandförsvarsförbund
hemsida: Syvab

 

Sidan uppdaterades senast 2016-05-16.

Kontakta oss
Växel

08-410 776 00
info@syvab.se

Öppettider:
Mån-tors 06.55-15.45
Fre 06.55-14.45

Kontaktperson
VD
Carl-Olof Zetterman
info@syvab.se