Upphandlingar

Syvab upphandlar inget för tillfället.

 

Information om kommande upphandlingar under den större ombyggnaden (NKS - Nya Krav Syvab) fram till 2019

Syvab kommer göra ett flertal upphandlingar under ombyggnadstiden fram till 2019. Alla våra upphandlingar kommer under den här tiden publiceras på Visma TendSign och länk dit kommer att läggas ut på den här sidan.

För att komma in i Visma TendSign behöver man som leverantör ett "leverantörskonto" hos dem. Detta är kostnadsfritt. Har man några problem med detta kontakta dem på telefon 013-47 47 520.

För information om när upphandlingar kommer ske framöver kontaktar man Syvabs VD Carl-Olof Zetterman via e-post c-o.zetterman@syvab.se