Upphandlingar

Syvab upphandlar:

180307

Syvab upphandlar totalentreprenad för om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket.


Förfrågningsunderlag och bilagor är nu publicerade på Visma TendSign.

För att komma in i Visma TendSign behöver man som leverantör ett "leverantörskonto" hos dem. Detta är kostnadsfritt. Har man några problem med detta kontakta dem på telefon 013-47 47 520.

För information om upphandlingen kontaktar man Syvabs VD Carl-Olof Zetterman via e-post c-o.zetterman@syvab.se