Pågående projekt

Syvab planerar en stor ombyggnation av Himmerfjärdsverket för att klara dels en växande befolkning, och dels de nya tuffare reningskrav som myndigheterna ställt på oss.

För att klara denna ökande belastning och de tuffare kraven planeras en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Den nya anläggningen beräknas stå helt klar 2024, men delar av den kommer tas i drift tidigare än så.

På denna sida kan  få man följa med på Syvabs spännande resa mot framtiden.

Avslutade projekt

Innan den stora ombyggnationen påbörjas så utförs två förbererande projekt;

  • Om- och tillbyggnad av grovreningen,
  • Byggnation av en ny rejektvattenanläggning.

Dessa två byggnationer är nödvändiga mot bakgrund av båda nuvarande och framtida behov.

Samtidigt som nuvarande sandfång var i stort behov av en renovering av betong, skrapor och luftningssystem så har silar som är anpassade för framtida verk och renshanteringen uppgraderats. Detta har resulterat i en ny grovreningsbyggnad som nu står klar för driftsättning.

Syvab har sedan tidigare en rejektvattenanläggning som bygger på anammox-processen (den första som byggdes i Sverige), men denna har nu blivit för liten och ligger dessutom i vägen för ombyggnationen då den tar två av 16 försedimenteringsbassänger i anspråk. Nu har det byggts en ny rejektvattenanläggning på ny plats som kan ta hand om nuvarande och framtida belastning, och på så sätt under ombyggnadsskedet kunna avlasta huvudströmmen.

Byggdagböcker

För att man ska kunna följa vår spännande resa har vi startat upp en byggdagbok för respektive för- och huvudprojekt. I dem kommer man kunna följa ombyggnaderna. Vi kommer fylla på med ny text och bilder i början av varje månad till projektet är avslutat.

Vill du komma till byggdagboken för GROVRENING, KLICKA HÄR

Vill du komma till byggdagboken för REJEKTVATTEN, KLICKA HÄR

Vill du komma till byggdagboken för MEMBRANANLÄGGNING, KLICKA HÄR

 

Bilderna som används för byggdagböckerna är tagna av Gunilla Lord Syvab, Anders Aronsson Syvab och
Jennifer Glans Svartpunkt AB