Byggdagbok Ställverk

 

________________________________________________________________________________________

Juni 2018 (23-26)

Nu är högspänningsledningar med jordlinor på plats.

Förläggning av signalkablar från nya till gamla ställverket. Monteringsskenor för ställverksfack, stor noggrannhet krävs + - 1 mm.

Dammbindning av golv och väggar samt montage av elstegar och belysning

 

Målning av väggar

Montering av takarmaturer, och delar av ventilationen är klar.

 

________________________________________________________________________________________

Maj 2018 (18-22)
Vägen är återställd. Rörpaketen (OPI) väntar på kablar.  

Högspänningskablarna är nu dragna ända fram till huset...  

Mellanbjällag, väggar och tak på plats.  

I full gång med isolering och tätskikt på taket  

 

Flytspackling av golv till rätt nivå för att sedan kunna montera elektrisk utrustning.

 
Rör för signal- och krftkablar, dragbrunnar för kablar.
 

 

________________________________________________________________________________________

April 2018 (14-17)  
Nu är väggarna nästan gjutna. Schakten för kablarna till och från befintligt ställverk har påbörjats.
Här är väggarna klara och förberedda för inkommande kablar.          Håtagning i befintliga ställverkets kabelkällare.

För att kunna dra kablar från det gamla ställverket blev det nödvändigt att gräva av bilvägen. För att snabbt kunna återställa vägen användes ett så kallat OPI-system (vaggan som de gula rören ligger i). Detta möjliggör att man snabbt kan lägga på schaktmassor utan att krossa rören.

Här ser man rören för högspänningskablarna. I området finns en mängd rör och kalblar som har försvårat schaktarbetena.

 

_________________________________________________________________________________________

Mars 2018 (9-13)
I mitten av mars avgrusas det inför gjutningen av kabelkällarens bottenplatta.
 
Strax där efter göts plattan. ...och i slutet av månaden påbörjades formen för väggarna.

_________________________________________________________________________________________

Februari 2018 (5-8)
Under februari påbörjades arbetet med det att gräva ur anvisad plats. Platsen är framför vår uppgraderingsansläggning som syns i bakgrunden. Byggnaden ska innehålla ett ställverk med kabelkällare i nedre planet, huset blir ett s.k. sutteränghus.
   
Under vecka 8 togs berget fram inför de nödvändiga sprängningarna.

 

Delete Rows