Byggdagbok Ställverk

Nytt ställverk

Syvabs huvudställverk är daterat 1971 och behov fanns att ersätta med ett nytt, dels för att säkerställa driften av anläggningen samt för att kunna tillgodose den nya anläggningen med elkraft. Den nya anläggningen är flexibel och kommer kunna initialt motsvara gamla ställverket på 6 kW, men när den nya anläggningen står klar även kunna öka effektbehovet från 5 MW till 11 MW. Ställsverksbyggnanden flyttar från sin befintliga plats, (som ligger i en byggnad till vänster om grovreningen), till en ny på ängen framför gasuppgraderingsanläggningen. Upphandlingen gjordes under vintern 2017 och arbetet med den nya ställverket påbörjades i januari 2018.

 

_________________________________________________________________________________________

Mars 2018 (9-13)
I mitten av mars avgrusas det inför gjutningen av kabelkällarens bottenplatta.
 
Strax där efter göts plattan. ...och i slutet av månaden påbörjades formen för väggarna.

_________________________________________________________________________________________

Februari 2018 (5-8)
Under februari påbörjades arbetet med det att gräva ur anvisad plats. Platsen är framför vår uppgraderingsansläggning som syns i bakgrunden. Byggnaden ska innehålla ett ställverk med kabelkällare i nedre planet, huset blir ett s.k. sutteränghus.
   
Under vecka 8 togs berget fram inför de nödvändiga sprängningarna.