Membrananläggning

När byggnationen av MBR:en kommer igång kommer du kunna läsa om det här.

 

Bassängblocket innan ombyggnad
Blocket_redigerad