Vi bygger om (NKH)

Himmerfjärdsverket planerar för ombyggnad för att möta tuffare reningskrav

För att säkerställa hög reningsnivå på vattnet vi släpper ut i Östersjön planerar vi en omfattande ombyggnation av Himmerfjärdsverket

Verket tar idag emot ca 120 000 m3 avloppsvatten varje dag. Verket är en högteknologisk anläggning som klarar dagens krav på effektiv rening men naturen och kommande generationer ställer högre krav på bättre rening av avloppsvattnet därför planeras en omfattande ombyggnad av anläggningen för att klara dessa krav.

Himmerfjärden är ett av världens mest undersökta vattenområden. Forskningen har pågått före det att Himmerfjärdsverket startades. Det arbetet fortsätter och skall så göra så att vi vet hur vi skall rena för att nå bästa möjliga miljönytta. Idag vet vi betydligt mer om Östersjöns och skärgårdens komplicerade ekosystem, mycket tack vare den forskning som Stockholms universitet och Askölaboratoriet bedriver i samarbete med Syvab.

Den planerade nya anläggningen beräknas stå klar 2024. Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska även den nya anläggningen vara robust och flexibelt.. Målsättningen är att anläggningen inte ska öka energiförbrukningen samt kunna minska behovet av insatskemikalier.

Nedan visas tidsplanen för bygget;

 

Vill man läsa mer om vårt projekt  klicka på länken;
Vikfolder Himmerfjärdsverket möter tuffare reningskrav.pdf

Vill man följa våra upphandlingarna, klicka HÄR