Byggprojekt NKH Membrananläggning

Himmerfjärdsverket byggs om för att möta tuffare reningskrav - detta för att värna om Östersjön

Nu är vi i full gång med den största ombyggnaden av Himmerfjärdsverket sen det invigdes 1974. Varför måste vi då bygga om? jo, för att alla länder som ligger runt Östersjön måste hjälpas åt för att förbättra statusen i Östersjön, beslut om detta har tagits av EU. Detta har lett till att vi har fått betydligt tuffare reningskrav som vår befintliga anläggning inte klarar av att hålla och en ombyggnad blev nödvändig.

Verket är en högteknologisk anläggning som klarar dagens krav men kommer nu behöva genomgå en omfattande ombyggnad av anläggningen för att klara dessa krav. Det befintliga bassängblocket kommer byggas om till kaskadsystem med syrerika och syrefattiga zoner, för att öka sin reningskapacitet. Den planerade tillbyggnaden består av en MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor, med membran som filtrerar avloppsvattnet så att inga mikroplaster eller partiklar släpps ut i Östersjön.

Den planerade nya anläggningen beräknas stå klar 2026. Förutom att klara högt ställda krav på reningsresultat ska även den nya anläggningen vara robust och flexibelt. Målsättningen är att anläggningen inte ska öka energiförbrukningen samt kunna minska behovet av insatskemikalier.
 

Tidsplan

Byggdagbok

Vill man följa den spännande ombyggnden går det bra att göra det via vår byggdagbok. Där fyller vi på med bilder och text varje månad. Vill komma till byggdagboken klicka HÄR
 

Trycksaker

  Vikfolder Nu bygger vi om Himmerfjärdsverket.pdf

  I vår årsberättelse 2019 finns intressanta reportage Årsberättelse 2019 
 

Upphandlingar

Vill man följa våra upphandlingarna, klicka HÄR