Byggdagbok Ställverk

Ställverkets funktion är av helt avgörande betydelse för att kunna upprätthålla drift av reningsverket. Haveri får omedelbart negativa effekter i och med att maskiner, pumpar m.m. omedelbart stannar, vilket medför negativa effekter på anläggningens prestanda. Behovet var stort att byta ut ställverket, som har tjänat från 1971.

Planen är nu att bygga en helt nytt mellanspänningställverk för att trygga elförsning för befintlig anläggning och för framtida ombyggnationer.

Byggnationstiden beräknas pågå under 2018.

 

________________________________________________________________________________________

Oktober 2018 (v 40-43)

Ställverket är klart och i drift, det gamla ställverket är nu frånkopplat.

________________________________________________________________________________________

Augusti - september 2018 (33-39)

Installation av ställverksfack pågår

Markkablarna är förlagda och ska snart täckas

Montering av isolering och plåtfasad

De första ställverksfacken är inkopplade och provas

Provkörning av styrskåpen

 

________________________________________________________________________________________

Juni 2018 (23-26)

Nu är högspänningsledningar med jordlinor på plats.

Förläggning av signalkablar från nya till gamla ställverket. Monteringsskenor för ställverksfack, stor noggrannhet krävs + - 1 mm.

Dammbindning av golv och väggar samt montage av elstegar och belysning

 

Målning av väggar

Montering av takarmaturer, och delar av ventilationen är klar.

 

________________________________________________________________________________________

Maj 2018 (18-22)
Vägen är återställd. Rörpaketen (OPI) väntar på kablar.  

Högspänningskablarna är nu dragna ända fram till huset...  

Mellanbjällag, väggar och tak på plats.  

I full gång med isolering och tätskikt på taket  

 

Flytspackling av golv till rätt nivå för att sedan kunna montera elektrisk utrustning.

 
Rör för signal- och krftkablar, dragbrunnar för kablar.
 

 

________________________________________________________________________________________

April 2018 (14-17)  
Nu är väggarna nästan gjutna. Schakten för kablarna till och från befintligt ställverk har påbörjats.
Här är väggarna klara och förberedda för inkommande kablar.          Håtagning i befintliga ställverkets kabelkällare.

För att kunna dra kablar från det gamla ställverket blev det nödvändigt att gräva av bilvägen. För att snabbt kunna återställa vägen användes ett så kallat OPI-system (vaggan som de gula rören ligger i). Detta möjliggör att man snabbt kan lägga på schaktmassor utan att krossa rören.

Här ser man rören för högspänningskablarna. I området finns en mängd rör och kalblar som har försvårat schaktarbetena.

 

_________________________________________________________________________________________

Mars 2018 (9-13)
I mitten av mars avgrusas det inför gjutningen av kabelkällarens bottenplatta.
 
Strax där efter göts plattan. ...och i slutet av månaden påbörjades formen för väggarna.

_________________________________________________________________________________________

Februari 2018 (5-8)
Under februari påbörjades arbetet med det att gräva ur anvisad plats. Platsen är framför vår uppgraderingsansläggning som syns i bakgrunden. Byggnaden ska innehålla ett ställverk med kabelkällare i nedre planet, huset blir ett s.k. sutteränghus.
   
Under vecka 8 togs berget fram inför de nödvändiga sprängningarna.

 

Delete Rows