Byggdagbok Grovrening

Nya grovreningsbyggnaden har byggts ovanpå befintliga sandfång. Himmerfjärdsverkets tre sandfång har som uppgift att avskilja stora partiklar som kommer till verket, såsom sand. Detta görs genom att vattnets densitet reduceras genom att bassängerna luftas. Dessa stora partiklar sjunker därmed till botten och kan skrapas ihop och pumpas bort.

 

Sandfång/fingaller innan byggstart våren 2015

Målbild för den nya anläggningsdelen grovrening -  planerad att stå klar december 2016

M6447_1_JN_0044 grovreningsanläggning

__________________________________________________________________________________________

Byggstart maj 2015

Innan nya Grovreningsbyggnaden började uppföras var de tre sandfången öppna. Dessa behövde sig en rejäl upplyftning varför de tömdes ett efter ett och renoverades. Det som gjordes i vart och ett av sandfången var att betongen renoverades, skraporna byttes ut och nytt luftarsystem installerades.
NKS grovrening 1506

__________________________________________________________________________________________

Augusti 2015 (V34)

Bilden ovan illustrerar på ett bra sätt hur det är att bygga om en anläggning medan den är i drift. Här har huset som de gamla fingallerna, kallade Meva-galler, stod i rivits och gallerna får stå ute i det öppna, innan de fick ett provisoriskt tält över sig.           

NKS 2015V34 005

__________________________________________________________________________________________

December 2015 (V50)

Efter att sandfången täckts med betongskivor som agerar golv i nya byggnaden så började väggarna resas.

NKS 2015V50 005

__________________________________________________________________________________________

Januari (V4) och februari 2016 (V5)

Och strax därefter kom även taket på plats och därmed kunde vi börja ana konturerna av en byggnad.  
NKS 2016V10 004 (2)    NKS 2016V11 003

 

__________________________________________________________________________________________

Juni 2016 (V26)

Byggnaden var äntligen på plats och genom det stora glaspartiet kunde man se hur maskiner började installeras. Den nya grovreningsbyggnaden ska innehålla nya galler för att rensa vattnet, renspressar och utlastning av det rens man avskiljer för vidare transport till förbränning, samt sandtvätt av den sand som fångas upp i sandfången. Byggnaden kommer även husera två plastsilar som rensar bort plast från det vatten som kommer från centrifugerna på väg till den nya rejektvattenanläggningen.

Bilden till höger visar installationen av nya galler och rensutlastning.

   NKS 2016V26 (2)

 

__________________________________________________________________________________________

 Augusti 2016 (V32)

Intallation av sandtvättar.

 

 

 

 

 

 

 

Nya galler redo att tas i drift.

NKS 2016V32 (4)

Översikt i den nya byggnaden med spillrans nytt, glänsande golv. Längst till vänster anas sandtvättarna, sedan utlastningen av rens, efter det två av de så småningom sex nya gallerna och längs till höger syns de två plastsilarna.

NKS 2016V32 (6)

__________________________________________________________________________________________

September-december 2016

Grovreningsanläggning står klar under augustimånad och testkörs under perioden september-november. Den 8 december invigdes anläggningen och är nu i full drift!
Invigning Grovrens 161208 (2)(1) Invigning Grovrens 161208 (58).JPG
Hålplåtsilar (6 st) Sandtvättar (2 st)
Invigning Grovrens 161208 (65).JPG Invigning Grovrens 161208 (14)
Renstvättar (2 st) Grovreningsanläggningen står klar!

__________________________________________________________________________________________