Byggprojekt

Aktuella byggprojekt

NKH (Nya krav Himmerfjärdsverket) Membrananläggning

Januari 2020 påbörjades Himmerfjärdsverkets största ombyggnad sen invigningen 1974. För att klara den ökande belastningen och de tuffare reningskraven som ställts på reningsverket måste det byggas om. Valet på ny reningsteknik är en så kallad MBR-anläggning, där MBR står för Membran BioReaktor. Den nya anläggningen beräknas stå klar 2026, men delar av den kommer tas i drift tidigare än så.

Vill man läsa mer om projektet klicka här: Projekt NKH Membrananläggning

Vill man komma till byggdagboken för MEMBRANANLÄGGNING: KLICKA HÄR

 

Avslutade projekt

Innan vi drog igång den stora ombyggnationen har två förbererande projekt utförts;

  • Om- och tillbyggnad av grovreningen,
  • Byggnation av en ny rejektvattenanläggning.

Dessa två byggnationer är nödvändiga mot bakgrund av båda nuvarande och framtida behov.

Samtidigt som nuvarande sandfång var i stort behov av en renovering av betong, skrapor och luftningssystem så har silar som är anpassade för framtida verk och renshanteringen uppgraderats. Detta har resulterat i en ny grovreningsbyggnad som nu står klar för driftsättning.

Syvab har sedan tidigare en rejektvattenanläggning som bygger på anammox-processen (den första som byggdes i Sverige), men denna har nu blivit för liten och ligger dessutom i vägen för ombyggnationen då den tar två av 16 försedimenteringsbassänger i anspråk. Nu har det byggts en ny rejektvattenanläggning på ny plats som kan ta hand om nuvarande och framtida belastning, och på så sätt under ombyggnadsskedet kunna avlasta huvudströmmen.

Vill du komma till byggdagboken för GROVRENING: KLICKA HÄR

Vill du komma till byggdagboken för REJEKTVATTEN: KLICKA HÄR