Länkar

Länkar till anslutna kommuner/ägares VA-sidor

Länkar till akademiska institutioner samt forskning och utbildning

Botkyrka Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockolms universitet
Huddinge Institutionen för Mark- och Vattenteknik vi KTH
Nykvarn Dansk Hydraulisk Institut - DHI
Salem VA-Klustret Mälardalen
Stockholm Havet
Telge Energigas

 

Länkar till  andra avloppsverk

Länkar till SYVAB/Himmerjärdsverket projekt

Gryaab http://www2.ecology.su.se/dbhfj/index.htm;
Käppalaförbundet  
Stockholm Vatten AB  
VA SYD i Lund och Malmö  
   

 

Länkar till myndigheter och departement

Samarbetspartners
Naturvårdsverket Nitoves AB
Europeiska Miljöbyrån  
SWEDAC  
Miljödepartementet  
Miljödomstolarna  
Länsstyrelserna  
Naturvårdsverket - EPA  (USA)