Svenska juniorvattenpriset

Konkret projekt om vatten och miljö

Svenska Juniorvattenpriset är en tävling för ungdomar mellan 15 och 20 år, som ännu inte påbörjat sina universitetsstudier. Man kan delta med ett konkret projekt om vatten och miljö, som genomförts individuellt eller i grupp (max 3 personer!).

Projekten kan behandla vattenmiljöfrågor ur olika aspekter och inom olika ämnesområden, från naturvetenskap och teknik till information och samhällsvetenskap.

Projekten kan fokusera på lokala, regionala, nationella eller globala ämnen.

Av alla anmälda projekt väljer en nomineringskommitté ut de projekt som får delta i den svenska finalen som genomförs i slutet av maj varje år.

Det vinnande bidraget belönas med 30.000 kronor varav hälften tillfaller vinnaren och den andra hälften tilldelas den skola eller organisation som vinnaren tillhör för att uppmuntra till framtida satsningar på vatten-miljöprojekt. Vinnaren får även en pris-skulptur i kristall.

Projekten bedöms utifrån relevans, skapande förmåga, vetenskapligt tillvägagångssätt, ämneskunskap, genomförande och presentation.

För mer information besök:
Svenska Juniorvattenpriset
Tävla? - Anmäl er här!
Projektidéer