Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2019 - juni 2020, enligt följande;

Torsdag den 17 oktober 2019 kl 09.30

Onsdag den 11 december 2019 kl 10.00

Torsdag den 12 mars 2020 kl 09.30

Onsdag den 10 juni 2020 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls den 17 oktober 2019 kl 09.30

 

Dagordning och handlingar läggs ut här cirka en vecka före utsatt mötesdatum