Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2019 - juni 2020, enligt följande;

Torsdag den 17 oktober 2019 kl 09.30

Onsdag den 11 december 2019 kl 10.00

Torsdag den 12 mars 2020 kl 09.30

Onsdag den 10 juni 2020 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls den 17 oktober 2019 kl 09.30 ute på Himmerfjärdsverket

 

Dagordning och handlingar

 1. Mötets öppnande    
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående protokoll
 4. Fastställda justerare är vice ordförande jämte ordförande


Informationsdel

 1. Verksamhetsrapport 3/19  
 2. Ekonomirapport
  6.1 Ekonomirapport
       Bilaga – Finansiell riskrapport
  6.2 Investeringar                                                                                          
 3. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)                               


Beslutsärenden                

 1. Budget                      
  8.1 Resultatbudget
  8.2 Investeringsplan 5-årsprognos
  8.3 Beslut
 2. Investeringsframställan nytt lågspänningsställverk
 3. Övriga frågor  
 4. Mötets avslutande

 

Handlingarna ligger samlade i pdf-filen: 2019-10-17_Styrelsehandlingar.pdf