Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2017 - juni 2018, enligt följande;

Fredag den 5 oktober 2018 kl 09.30, extra styrelsemöte

Torsdag den 11 oktober 2018 kl 09.30

Torsdag den 13 december 2018 kl 09.30

Torsdag den 14 mars 2019 kl 09.30

Torsdag den 13 juni 2019 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls den 13 december 2018 kl 09.30

 1. Mötets öppnande    
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående protokoll
 4. Fastställda justerare är vice ordförande jämte ordförande


Informationsdel

 1. Verksamhetsrapport 4/18
 2. Ekonomirapport
  6.1 Ekonomirapport
       Bilaga – Revisionsrapport
       Bilaga – Attest för Vidar Svärd
       Bilaga – Finansiell riskrapport                  
  6.2 Investeringar                                                                                          
 3. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)                                                


Beslutsärenden                

 1. Långtidsplanering
 2. Övriga frågor
  9.1 Information om Vattenstämman 2018
        Bilaga – Svenskt vatten nomineringsblankett
 3. Rapport från ägargruppen
 4. Mötets avslutande

 

Här ligger handlingar som ska behandlas under mötet: 2018-12-13_Handlingar.pdf