Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2017 - juni 2018, enligt följande;

Fredag den 5 oktober 2018 kl 09.30, extra styrelsemöte

Torsdag den 11 oktober 2018 kl 09.30

Torsdag den 13 december 2018 kl 09.30

Torsdag den 14 mars 2019 kl 09.30

Torsdag den 13 juni 2019 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls den 14 mars 2019 kl 09.30

 Dagordning och handlingar publiceras ca 7 dagar före utsatt datum.