Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2017 - juni 2018, enligt följande;

Fredag den 20 oktober 2017 kl 09.30

Onsdag den 13 december 2017 kl 10.30

Onsdag den 14 mars 2018 kl 09.30

Onsdag den 13 juni 2018 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls 171213 kl 10.30 ute på Himmerfjärdsverket

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande    
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående protokoll
 4. Fastställda justerare är vice ordförande jämte ordförande
   

Informationsdel

 1. Verksamhetsrapport 4/17
 2. Ekonomirapport
  1. Ekonomirapport
  2. Investeringar
  3. Finansiell riskrapport
  4. Revisionsrapport
 3. Rapport från ägargruppen
 4. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)

                                 

Beslutsärenden                

 1. Långtidsplanering
 2. Investeringsframställan – Nytt ställverk
 3. Framställan – Intresseanmälan från Nynäshamns kommun
 4. Övriga frågor          
  1. Information om studieresa till Tekniska verken i Linköping
   och se läkemedelsrening samt styrelsemöte den 14/3-18
  2. Information om Vattenstämman 2018
 5. Mötets avslutande

 

Handlingarna till mötet finns i filen här bredvid: 2017-12-13_Handlingar.pdf