Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2017 - juni 2018, enligt följande;

Fredag den 20 oktober 2017 kl 09.30

Onsdag den 13 december 2017 kl 10.30

Onsdag den 14 mars 2018 kl 09.30

Onsdag den 13 juni 2018 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls 180314 kl 13.00

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande    
 2. Fastställande av dagordning
 3. Föregående protokoll
 4. Fastställda justerare är ordförande och vice ordförande
   

Informationsdel

 1. Verksamhetsrapport 1/18
 2. Ekonomirapport
  1. Ekonomirapport
  2. Investeringar
  3. Finansiell riskrapport
  4. Revisionsrapport
 3. Redovisning av uppströmsarbetet
 4. Rapport från ägargruppen
 5. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket)

                                 

Beslutsärenden                

 1. Förvaltningsberättelse och ekonomidel 2017
 2. Val av ombud till Svealands Kustvattenvårdsförbunds årsstämma den 19 april i Stockholm
 3. Vl av ombud till Svenskt Vattens årsstämma den 21-23 maj i Helsingborg
 4. Övriga frågor          
 5. Mötets avslutande

 

Handlingarna till mötet finns i filen här bredvid: 2018-03-14_Handlingar.pdf