Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2020 - juni 2021, enligt följande;

Torsdag den 30 september 2021 kl 09.30

Torsdag den 2 december 2021 kl 10.00

Torsdag den 10 mars 2022 kl 09.30

Torsdag den 9 juni 2022 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls den 30 september 2021 kl 09.30.