Styrelsemöten

Styrelsen håller fyra möten per år och de beslöts att hållas för kommande period, juni 2020 - juni 2021, enligt följande;

Torsdag den 8 oktober 2020 kl 09.30

Torsdag den 10 december 2020 kl 10.00

Torsdag den 11 mars 2021 kl 09.30

Torsdag den 10 juni 2021 kl 10.30 (hålls direkt efter årsstämman som hålls kl 09.30)

 

Nästa möte hålls den 8 oktober 2020 kl 09.30 ute på Himmerfjärdsverket

Dagordning och handlingar publiceras här en vecka innan mötet.