Biogas

På Himmerfjärdsverket utvinner vi biogas ur det slam som blir kvar efter att vi har renat avloppsvattnet.

Biogasen har fler användningsområden. Vi använder den till;

 • uppvärmning av våra kontorsbyggnader,
 • som el, som vi driver energislukande maskiner med, såsom gasmotorn, slamtorken och pannorna,
 • samt till att producera fordonsgas.

 

Den 12 juni 2009 stod då vår uppgraderingsanläggning (se bilden till höger) klar för att uppgradera biogasen till drivmedel för fordon. Med uppgradering menas att man förädlar biogas. Förädling* betyder att vi tar bort koldioxid, svavel, partiklar och fukt. Fordonsgas är ett miljövänligt drivmedel och är ett alternativ till bensin och diesel. Biogasen är 90 % renare än bensin från koldioxid (CO2).

När biogasegasen har förädlats pressas den in i stora gasflak som direkt körs från verket till bensinstationerna för försäljning, se bild på flaket till höger.

Syvab har avtal med E.on som köper producerad fordonsgas och sköter distribution av gasflaken själva. Vill man veta till vilka stationer de levererar kontakta dem på : E.on

Fr om juli 2012 har Syvab även tecknat avtal med AGA Gas AB, som även dem har flak vid verket och sköter leveranserna till tankstationerna själva. Vill man veta till vilka stationer de levererar kontakta dem på : AGA
 

Lite småfakta:
 

 
 • Vi producerar ca 225 000 Nm3 (Normalkubik) fordonsgas i månaden,
 • Vilket blir ca 2,7 miljoner nm3 fordonsgas på ett år.
 • Ett års produktion räcker till 2 000 bilar, om man kör 1 500 mil per år.
 • Med 1 Nm3 fordonsgas kommer man 10 % längre än med en liter bensin. 
 • En VW Passat drar 0,4 kg gas per mil vilket motsvarar ca 0,5 m3 fordonsgas.
tankade gubbe

 

 • Uppgraderingen till biogas för fordon sker i uppgraderingsanläggningen där gasen går från ca 60 % till 98 % metanhalt.
 • Trycket på gasen när den förs över till tankflaken är ca 250 bar.
 • Ett tankflak rymmer 2 000-5 000 Nm3 fordonsgas.

 

grön matavfallspåse

Bild från Tekniskaverken

 • Biogasen produceras till 2/3 av avloppsslam och till 1/3 av externt material.
 • Syvab har tillstånd att ta emot 50 000 ton externt material per år.
 • Ett exempel på substrat är matavfallet som vi får från kommunerna.         
grön pil


Vi vill ha din matavfall!

Visste du att av 100 kg matavfall produceras det ca 5,3 m3 fordonsgas.

Om en bil drar 0,5 m3/mil så kommer man ca
11 mil på den mängden.

biogas_utan_slogan
"Med ren gas i tanken"

biogasanlaggning

Vår anläggning som förädlar* biogasen till drivmedel för fordon

 

Mottagningsstation_flytande_med_lastbil_2

Avlastning av flytande substrat, till produktion av biogas.

 

Gasflak

Gasflak som tankas med den förädlade biogasen

 

caddy_biogas

Syvabs VW Caddy biogasbil

 

fordonsgassymbol

Symbol som visar vart man kan tanka biogas